Klubmodul henter siden
Ordinær Generalforsamling
Vejledning
1. Er det første gang du tilmelder dig? Så skal du oprette en profil her  Opret profil
2. Ellers skal du logge ind for at tilmelde dig.


Generalforsamling 2021

Kære medlem

Vores generalforsamling skal efter vedtægterne afholdes inden udgangen af januar. Vi har tidligere meldt ud, at generalforsamlingen blev udskudt pga corona. Der er nu besluttet at generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 18.5.2021 kl. 19- ca 21. Generalforsamlingen vil blive afholdt udendørs, så vær påklædt efter vejret og medbring evt. Klapstol eller andet.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til gt@skolevej46 senest d. 01.05, og vi udsender endelig dagsorden d. 04.05.2021Bestyrelsen foreslår

1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.


2: Beretning af foreningens formand.


3: Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

Udkast til budget for 2022 fremlægges til orientering4: Fastsættelse af kontingenter for 2022


  1. Grundkontingent 750 kr. pr. år

  2. Træningsgebyr 700 kr. for 1. hold, herefter 400 kr. pr. Hold

  3. Hvalpe 1100, herefter 400 kr. pr. Hold

5: Gennemgang og drøftelse af DCH-Jyderups fremtid - se medsendte forslag til scenarier fra bestyrelsen.


5: Indkomne forslag5.1 Instruktører fritages for betaling af træningsgebyr i 2021.

6: Valg af formand

Vælges for 2 år på ulige årstal.

Formand Rikke Broberg har meldt sig ud af klubben. Der skal derfor vælges ny formand7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Vælges for 2 år, sammen med Formanden

Stine Beier modtager genvalg

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget er for 1 år


Ania Holm genopstiller

Michele Langkjær

9. Valg af 2 revisorer
Vælges for 2 år på henholdsvis ulige og lige år.


Søren Janns modtager genvalg.

Lisbeth Redtz Juhl er ikke på valg

10 Valg af en revisorsuppleant


13: Eventuelt
På bestyrelsens vegne

Ania Holm

Fungerende formand 
Tilmeldte
6 /50
Tilmeldingsfrist
18.05.2021
Tidspunkt
18.05.2021 kl. 19.00 - 18.05.2021 kl. 19.30
Sted
DcH Jyderup
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Nyheder

Sponsorer