DcH Jyderup

Danmarks civile Hundeførerforening - klubben for alle...

DcH Jyderup kalender

April 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Log Ind

   Betaling til DcH Jyderup.               MobilePay: 86079 (Husk navn).               Netbank: reg.1551 konto 4210433

Referat af generalforsamling i DCH Jyderup den 29/1-2019 kl. 19

18 fremmødte medlemmer, heraf 16 med stemmeret.

 

Bestyrelsen foreslår

Besluttet

1: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

Jesper Bønnelykke dirigent

Lisbeth Halbye referent

Godkendt

Godkendt

Michael Mandrup Bay og Brian Thomsen, stemmetællere

2: Beretning af foreningens formand.

 

Godkendt

3: Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

 

Godkendt.

Bestyrelsen overvejer nedbringelse af administrationsudgifterne til byggekonto og mobilpay

4: Fastsættelse af:

1)      Kontingent for 2020, foreslås uændret:

2)      Træningsgebyr

3)       Hele 2020 samlet

4)      Telefonpenge til: Formand, Kasserer og Formand for konkurrenceudvalget

Forslag

1)      600

2)      700

3)      1300

4)      500 til hver

Pkt. 1-3 godkendt

Pkt 4 forkastet, idet bestyrelsen henvises til at benytte bestemmelserne i de nye vedtægter

5: Indkomne forslag, begge stillet af bestyrelsen

5.1 Nye vedtægter. Forslaget forudsætter tilslutning fra ¾ af de fremmødte.

5.2 Fritagelse for betaling af træningsgebyr. Forslaget er en formalisering af hidtidig praksis

5.1:

Forslaget er udsendt sammen med indkaldelsen. Der er ikke indkommet ændringsforslag.

5.2:

Æresmedlemmer og trænere fritages for betaling af træningsgebyr i 2019.

5.1

Vedtægterne godkendt i det § 5 pkt 8 ændres til:

”5.8 Generalforsamlingen kan bevilge fritagelse for betaling af træningsgebyr og/el.  finansiering af grundkontingent til æresmedlemmer, og andre medlemmer som yder en helt ekstraordinær indsats for klubben.”

§ 6 konsekvensrettet, så pkt. vedr. § 5.8 fremgår af standard dagsorden

5.2

Æresmedlemmer og instruktører fritages for betaling af træningsgebyr og bevilges samtidig finansiering af grundkontingent i 2019 og 2020

6: Valg af formand

Vælges for 2 år på ulige årstal.

Nuværende formand Rikke Broberg Christensen modtager genvalg

Rikke genvalgt

7: Valg af Kasserer, Vælges for 2 år i lige årstal.

 Nuværende kasserer Henning Beier ønsker at trække sig.

Nyvalg gælder 1 år

Bettina Rønhøj Køllegård. Bettina har ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, bestyrelsen har modtaget skriftligt tilsagn.

Bettina valgt

8: Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Vælges for 2 år, sammen med Formanden

Jesper Bønnelykke modtager ikke genvalg.

Stine Beier

Stine valgt

9: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Vælges for 2 år, sammen med Kasserer

Grethe Timmermann er ikke på valg.

Lisbeth Halby Nielsen ønsker at trække sig

Nyvalg gælder 1 år.

Nanna Halbye

Nanna valgt

10: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Valget er for 1 år

Sandie Mandrup Bay modtager ikke genvalg

Nanne Halby Nielsen stiller op til bestyrelsen

Michele Langkjær har givet skriftligt tilsagn

Ania Holm foreslået

Michelle og Ania valgt

11: Valg af 2 revisorer

Vælges for 2 år på henholdsvis ulige og lige år.

Lisbeth Redtz Juhl blev valgt for en 2 årig periode og er derfor ikke på valg.

Søren Janns modtager genvalg.

Gelvalgt

12. Valg af revisorsuppleant for 1 år

Miriam Bønnelykke har givet tilsagn

Miriam valgt

13: Eventuelt

 

Intet

Racer i DcH-Jyderup

Ingen billeder

Skellingsted, sekundær træningsplads

DcH Jyderup findes på Skamstrupvej 18B.

Vi har også en sekundær træningsplads 

på Åmosevej i Skellingsted.

Afstanden fra vores klub i Mørkøv

er ca. 8 km'er. 

 

Se kort fra Google Maps HER!

 

Vi har 217 gæster og ingen medlemmer online